Zonder kinderopvang kan de economie niet draaien

Kinderopvang Diependaele

VOLGENS VLAAMS MINISTER VOOR BEGROTING DIEPENDAELE IS ER GEEN BUDGETTAIRE RUIMTE OM DE KINDEROPVANG TE VERSTERKEN.

Volgens Vlaams minister voor begroting Diependaele is er geen budgettaire ruimte om de kinderopvang te versterken.

Kinderopvang is het cruciale sluitstuk van een gezonde economie. Daarom kan een alomvattend, doortastend beleid niet langer worden uitgesteld. De sector van de kinderopvang zit al veel te lang op zijn tandvlees. Er is dus zeker meer geld nodig voor goede betaalbare kinderopvang, een volwaardige verloning van kinderbegeleiders en voor professionele organisatoren.

De crisis in de opvangsector treft onze economie midden in het hart en raakt aan het welzijn van gezinnen met kinderen. De hartenwens van vele ouders is goede, veilige en betaalbare kinderopvang in de buurt, voor kinderen van 0 tot 3 jaar en voor schoolgaande kinderen tot 12 jaar.

In Vlaanderen kreunt zowel de gezinsopvang bij onthaalouders, de opvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang onder een structureel  gebrek aan middelen en handen. De kindnorm verhoogt de werkdruk en creëert mee de grote uitstroom uit de sector. De krapte op de arbeidsmarkt en de minimale verloning drukken de aantrekkingskracht van deze nochtans essentiële job.  

Daarom is een allesomvattend beleid met meer middelen zo urgent. Want ouders kunnen niet meer gaan werken of leven in onzekerheid. Ook de werkgevers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van hun medewerkers. Vrouwen en mannen aarzelen om zich voluit in te schakelen in de arbeidsmarkt door gebrek aan opvang.

Wie graag in de kinderopvang wil stappen, wordt afgeschrikt door het lage loon, de werkdruk en de negatieve beeldvorming. Ferm Kinderopvang ziet het aantal kinderbegeleiders en aangesloten onthaalouders sterk dalen. Veel vacatures staan open en de wachtlijsten zijn ellenlang. De telefoons staan roodgloeiend van wanhopige ouders op zoek naar opvang. Een trend die zich in gans Vlaanderen aftekent.

Dat fenomenaal maatschappelijk probleem drukt op het welzijn van de gezinnen en op onze welvaart. Als werkgelegenheid voor mannen en vrouwen de pijler is van een gezonde economie en een sluitende Vlaamse begroting, moet de bevoegde minister daar toch zeker oor naar hebben?

De Vlaamse overheid moet deze vicieuze cirkel dringend doorbreken. Ellen Verpeet, directeur Ferm Kinderopvang: “We hebben nood aan een allesomvattend toekomstplan met voldoende financiële middelen. Hiervoor willen we op een constructieve manier in dialoog gaan met de overheid.”