Nieuwe rassen soja op de Belgische rassenlijst

soja

Op de Belgische rassenlijst worden dit jaar drie nieuwe variëteiten soja opgenomen: PRO Jacinto, PRO Helicon, PRO, Vesuvio. Dit gebeurde na officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO Plant – Merelbeke en CRA-W Département Production végétale Gembloux) in opdracht van de Technisch interregionale werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

Op de Belgische rassenlijst komen in 2024, 3 nieuwe sojarassen te staan, namelijk: PRO JACINTO, PRO HELICON en PRO VESUVIO. De proeven werden aangelegd in 5 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: zand, leem, zandleem (3 veldproeven).