Ferm wil zo snel mogelijk statiegeld op plastic flessen en blikjes

Statiegeld

FERM WIL ZO SNEL MOGELIJK STATIEGELD OP PLASTIC FLESSEN EN BLIKJES

Voor Ferm is de maat vol en moet er snel statiegeld komen op plastic flessen en blikjes. In onze buurlanden is dat al lang normaal en ook succesvol.

In Vlaanderen blijft de schadelijke afvalberg aanzwellen. De kostprijs hiervan wordt afgewenteld op burgers en gemeenten. De Vlaamse regering moet, nog liever vandaag dan morgen, voorrang geven aan de gezondheid van mens, dier en het milieu.

De moeilijke onderhandelingen over het verlengen van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij en Fost Plus, een vzw van de verpakkingsindustrie, is een veeg teken aan de wand.

De overheid mag zich niet langer laten gijzelen door de verpakkingsindustrie en de supermarkten, die zich verzetten tegen de invoering van statiegeld.

Want de afvalberg blijft maar groeien, ondanks eerdere afspraken. De meeste mensen zijn al dat zwerfvuil op straat, in voortuinen, bermen, bossen en weiden en op het strand meer dan beu. Sommigen offeren hun vrije tijd om het afval van derden op te ruimen. Onlangs stierven ook weer weidedieren door stukjes blik in de maag. Voor gemeenten is al dat zwerfvuil ruimen een dure grap.

8 op de 10 Belgen en meer dan 200 of 2/3 van de Vlaamse gemeenten willen dat er statiegeld komt. Ferm: “Wat geld waard is wordt niet zomaar achteloos op straat gegooid. Het statiegeld zal meer mensen er toe aanzetten om drankverpakkingen op een correcte manier in te leveren. Dat maakt  een hoogwaardige recyclage van drankverpakkingen mogelijk en doet het aantal verpakkingen in de natuur dalen met 70 tot 90 %.”

Volgens Ferm moet de verpakkingsindustrie volop inzetten op hernieuwbare verpakkingen en de productie van wegwerpverpakkingen versneld afbouwen. “Dat is de meest redelijke oplossing om van die aanzwellende stroom afval af te geraken”, stelt Ferm.

Ferm is lid van de Statiegeldalliantie sinds 2017.