Biologische landbouw: perspectief op toekomst

Biologische_landbouw_perspectief_op_toekomst

De landbouw is vandaag erg zoekend. Nieuwe bewegingen als agro-ecologisch, regeneratief, circulair, carbon farming en andere proberen aansluiting te vinden bij de huidige maatschappelijke tendensen en beleidskeuzes. De koopkrachtcrisis stelde anderzijds biologische landbouw op de proef. Pijlen wijzen richting biologisch, maar het zicht is versperd. 

Met de vijfde trefdag biologische landbouw worden landbouwers en actoren in het Vlaamse ‘agro-voedingscomplex’ geïnspireerd in hun zoektocht naar een toekomst voor hun bedrijf. 

Nieuw agro-voedselsysteem

Na de verwelkoming door gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert, kondigde afgevaardigd bestuurder van Inagro Mia Demeulemeester de eerste spreker aan. We kennen Prof. Joost Dessein van de vakgroep landbouweconomie en centrum voor duurzame ontwikkeling aan de UGent nog van eerdere krasse uitspraken in de media. Op deze trefdag volgden die uitspraken, in de hand gewerkt door de beperkte tijd, elkaar zelfs nog sneller op dan gewoonlijk. Interessante kritische blik en voeding voor discussie over hoe we vanuit de huidige impasse in onze sector naar een nieuw agro-voedselsysteem kunnen toewerken.

Farm for Good!

Na de uiteenzetting van Lieve Vercauteren, directeur van Bioforum vzw, over agro-ecologische landbouw die een sluitstuk vindt bij biologische landbouw, was het nog de beurt aan Donatienne van Houtryve. Zij is filière manager van ‘Farm for Good!’, een Waalse coöperatie van akkerbouwers voor bio-regeneratieve landbouw met afzet in lokale ketens in een solidaire economie.

Wat met de consument?

Na de pauze werd de vraag gesteld of er nog voldoende consumenten zijn voor biologische producten. Paul Verbeke, ketenmanager biologische landbouw Bioforum, bracht trends in de Vlaamse biologische markt en Henk Offringa, beleidsmedewerker Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vertelde dat de Nederlandse consument alvast te verleiden is door het biologisch product. Afsluitend was er nog een panelgesprek met experten uit retail, biosector en Vlaamse overheid onder leiding van Lieven Louwagie van de provincie West-Vlaanderen. Een goed gevuld programma op een zonovergoten vrijdag in maart!

 

Voorste rij van links naar rechts: Mia Demeulemeester (afgevaardigd bestuurder van Inagro), Donatienne van Houtryve (filière manager ‘Farm for Good!’), Bart Naeyaert (gedeputeerde voor Landbouw en Visserij), Cindy Boonen (diensthoofd Agentschap Landbouw en Zeevisserij).

Achterste rij van links naar rechts: Lieve Vercauteren (directeur Bioforum vzw), Prof. Joost Dessein (vakgroep landbouweconomie en centrum voor duurzame ontwikkeling, UGent), Paul Verbeke (ketenmanager biologische landbouw Bioforum), Patrick Verhamme (commercieel directeur Bio Bakkerij De Trog), Lieven Delanote (adviseur biologische land- en tuinbouw Inagro).