Laat de minister van cultuur de verenigingen doodbloeden?

Vrijwilligers

LAAT DE MINISTER VAN CULTUUR DE VERENIGINGEN DOODBLOEDEN?

Vandaag past de Vlaamse Regering het decreet aan dat sociaal-culturele verenigingen ondersteunt maar ook richtlijnen oplegt.

Deze aanpassing druist in tegen het regeerakkoord en komt terug op de oorspronkelijke afspraken rond financiering.

Het opschorten van de maximale subsidiedaling van 25% bij goede evaluatie kan echt niet. Dit zou een kaalslag veroorzaken in het bloeiende verenigingsleven in Vlaanderen. Met minder of geen middelen zal het aantal ontslagen in de sector toenemen en wordt de ruimte voor innoverende initiatieven aan banden gelegd.

Verenigingen hebben zich nochtans bewezen in crisismomenten, zoals de Covid-crisis. Ze zorgden voor sociale cohesie en stonden de mensen bij met tal van initiatieven, binnen de perken van de pandemie.

De huidige economische crisis en de gevolgen van de pandemie treffen ook de verenigingen midscheeps, met verlies van middelen en uit de pan swingende kosten. Hen nu op deze manier aanpakken is, in een samenleving in crisis, maatschappelijk onverantwoord.

Het zijn net de verenigingen die zorgen voor een veerkrachtige maatschappij en burgers helpen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Zonder verenigingen bloedt Vlaanderen leeg, verdwijnt het cement van een hechte en warme samenleving en ligt de weg open voor nog meer polarisering en verharding.

Ferm roept de Vlaamse Regering op om het maatschappelijke belang van het sociaal-cultureel werk naar waarde te schatten en hier ook naar te handelen. Het vernieuwde ontwerpdecreet kan zo niet worden goedgekeurd.

Ferm staat steeds open voor een dialoog met de ministers.