Mantelzorgnetwerk vraagt gemeenten om werk te maken van een sterk mantelzorgbeleid

madeliefjescampagne-van-mantelzorgnetwerk

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan deed Mantelzorgnetwerk vzw een krachtige oproep naar de Vlaamse gemeenten om werk te maken van een mantelzorgbeleid. De groep mantelzorgers is zeer groot – 1 op 3 Vlamingen doet aan mantelzorg – en is ook erg divers. Ondanks hun onvervangbare maatschappelijke rol kampen mantelzorgers nog met te veel knelpunten en drempels om de zorg voor hun naasten haalbaar en betaalbaar te houden.

De economische en maatschappelijke waarde van mantelzorg is hoog. Mantelzorgers verlenen zorg à rato van het equivalent van 121.000 voltijdse banen. De economische waarde van mantelzorg wordt geschat op 11,38 miljard euro.

Maar de mantelzorgers moeten het ook kunnen volhouden. Wie zorgt voor een zorgbehoevende naaste verdient een aanpak op maat. Mantelzorgnetwerk richt zich in dit verkiezingsjaar op de eerste plaats tot de gemeentebestuurders omdat dit beleidsniveau het dichtst bij de mantelzorgers staat. Mantelzorgnetwerk koos voor de gemeente Londerzeel om haar oproep naar de overheden te lanceren omdat deze gemeente een uitstekend mantelzorgbeleid voert.

Conny Moons, burgemeester van Londerzeel: “We zijn trots dat ons Zorgloket is geselecteerd als een voorbeeld van goede praktijken. De keuze voor de uitbouw van een mantelzorgwerking in onze gemeente vloeide voort uit de constatering van het Zorgloket dat mantelzorgers een zware last dragen en ondersteuning verdienen.” Els Van den Broeck, schepen van Welzijn, benadrukt de onschatbare bijdrage van de lotgenoten: “De mantelzorgwerking in onze gemeente is uitgegroeid tot een succes, ook dankzij de lotgenoten. Ik koester een diep respect voor hun grenzeloze moed en volharding.”

Mantelzorgnetwerk daagt alle gemeentebesturen uit om op 23 juni 2024, Dag van de Mantelzorger, die onmisbare maar onzichtbare zorg openlijk te waarderen met een speciaal event. Om hun mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen, is het immers belangrijk dat de gemeenten echt luisteren naar de mantelzorgers zelf.

De vereniging biedt de gemeenten een volledig uitgewerkt concept aan, met een draaiboek en concrete suggesties voor een madeliefjespicknick om de mantelzorgers te danken. Lokale besturen die deze uitdaging aangaan, kunnen zich voor 15 april registreren bij het Mantelzorgnetwerk. Als veel gemeenten hierop ingaan, is dat een bijzonder hoopvol signaal voor alle mantelzorgers.

Nik Van Gool, voorzitter van Mantelzorgnetwerk vzw: “Ook al is het gemeentelijk niveau het eerste waarop we onze pijlen richten, toch blijven ook de andere beleidsniveaus niet buiten schot. Ze dragen mee een grote verantwoordelijkheid voor een beleid dat mantelzorg haalbaar en betaalbaar houdt. Nu is cruciale informatie te veel versnipperd over diverse domeinen en niveaus. Daardoor worden mantelzorgers van het kastje naar de muur gestuurd en lopen ze steun en premies mis waarop ze recht hebben. Zo zijn er b.v. gemeenten die een mantelzorgpremie geven aan mantelzorgers voor zorgbehoevende personen die recht hebben op het zorgbudget, maar weten zij niet over wie het concreet gaat in hun gemeente.”

Mantelzorgnetwerk pleit al langer voor een automatische rechtentoekenning en minder administratie door de koppeling van bestaande databases. Dat zal een hoop frustratie en tijdsdruk wegnemen bij de mantelzorgers en vooral de meest kwetsbare mantelzorgers beter beschermen.

Mantelzorgnetwerk vzw is een netwerk voor alle mantelzorgers, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg.  Mantelzorgers omringen op  vrijwillige en regelmatige basis zorgbehoevende personen, meestal een partner of familielid. Mantelzorgnetwerk wil mantelzorgers zichtbaar maken in de samenleving, hun belangen verdedigen en hen ondersteunen in het mantelzorgen. Het netwerk telt ruim 20.000 leden, waarvan 13.000 mantelzorgers en 7.000 gebruikers. Mantelzorgnetwerk is een initiatief van Ferm, Landelijke Gilden en Ferm Thuiszorg.