Ferm huishoudhulp over dienstencheque-ondernemingen

Huishoudhulp

FERM HUISHOUDHULP: “SCHEER NIET ALLE DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMINGEN OVER DEZELFDE KAM.”

Niet elke dienstencheque-onderneming is een commercieel bedrijf met aandeelhouders, zoals de vakbondsacties vandaag  – wellicht onbedoeld – lijken te suggereren.

Dat veralgemenend beeld wil Ferm Huishoudhulp graag bijstellen. Zelf is Ferm een van de vele niet-commerciële ondernemingen die vandaag worstelen met de ontzettend lage marges in de sector. Hun manoeuvreerruimte is daardoor zeer beperkt. 

Ferm is geen commerciële speler in de sector van de huishoudhulp en heeft geen winstoogmerk. Ferm Huishoudhulp legt zich op de eerste plaats toe op een zo goed mogelijke ondersteuning en begeleiding van de huishoudhulpen op de werkvloer. Het bedrijf is aan handen en voeten gebonden door de uiterst scherpe financiële marges die vandaag gelden.

Ilse Schepens, directeur van Ferm Huishoudhulp: “Wij hebben uiteraard alle begrip voor de vraag van de huishoudhulpen naar beter loon. Maar wij beschikken eenvoudig weg niet over de nodige speelruimte. De recente inspanningen van de Vlaamse overheid waarderen we maar zijn nog onvoldoende.“

Ferm ziet alvast een oplossing in een verhoging van de kostprijs van een dienstencheque. “Wij denken dat veel gebruikers bereid zijn om het bijzonder waardevolle werk van hun huishoudhulp zo de waardering te geven die het verdient. De overheid doet al een flinke duit in het zakje. Ook de gebruikers kunnen voor meer marge helpen zorgen. De betere verloning van de huishoudhulpen is in het belang van iedereen, want door de krapte op de arbeidsmarkt is het tekort aan huishoudhulpen alarmerend hoog.”