Dag van de mantelzorger

Mantelzorg

DAG VAN DE MANTELZORGER: DRIE PRIORITEITEN OM MANTELZORGERS MEER ADEMRUIMTE TE GEVEN

Mantelzorg weegt op de draagkracht van mensen die voor een naaste zorgen. Mantelzorgnetwerk vzw pleit voor drie maatregelen die mantelzorgers meer ademruimte geven.

Mantelzorgers zijn een onbezoldigde en onmisbare aanvulling van het professionele zorglandschap. Maar de zorg die zij opnemen – en vaak ook nog combineren met een job en een gezin – stelt hun financiële, fysieke en mentale veerkracht op de proef. Een aangepast beleid kan voor ademruimte zorgen.

Het Mantelzorgnetwerk stelt drie beleidsprioriteiten voorop:

Een betere bekendheid en automatische toekenning van ondersteuningsmaatregelenMeer ondersteuning tijdens de nachtWerkgevers aanmoedigen voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleidAutomatische toekenning steunmaatregelen 

Met een financiële duw in de rug kunnen mantelzorgers tijd winnen. Maar de mogelijkheden zijn niet altijd goed vindbaar of gekend. Vaak zijn de aanvraagprocedures ook erg ingewikkeld. Een betere bekendmaking kan een deel van de oplossing zijn. Maar om echt te vermijden dat mensen uit de boot vallen, verdient een automatische toekenning waar mogelijk de voorkeur.

Anneke, ouder van een zoon met ASS, getuigt: “Toevallig ontdekte ik via een vriendin dat mijn zoon recht heeft op een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat geeft net genoeg financiële ruimte voor poetshulp: welkome tijd die ik in mijn zoon kan investeren. Maar de aanvraag vroeg heel wat papierwerk. En je moet behoorlijk taalvaardig zijn om de communicatie te begrijpen.”

Voldoende nachtrust door meer nachtzorg

Om mantelzorg vol te houden is het belangrijk dat je zelf genoeg ademruimte en nachtrust krijgt. Toch is professionele nachtzorg niet altijd beschikbaar, en zijn bijvoorbeeld nachtelijke uren door gezinszorg begrensd.

Linda, schoondochter van een zorgbehoevende persoon, getuigt: “In de periode van mijn schoonmoeder kwam er driemaal per week nachtzorg. Die nachten kon ik slapen, en kon het even loslaten in alle vertrouwen.”

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Met een groeiend aantal mantelzorgers en een langere loopbaan is het tijd dat de overheid zoveel mogelijk bedrijven sensibiliseert om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uit te bouwen. Werkende mantelzorgers die steun krijgen van hun werkgever zijn ook minder ziek en meer loyaal.

Lore: “Ik werk 80% en mag van mijn werkgever mijn vrije uren over de week verdelen. Zo kan ik mijn moeder naar haar vele dokters- en kineafspraken brengen.”

Mantelzorgnetwerk vzw is een netwerk voor alle mantelzorgers, zowel in de thuiszorg als in de residentiële zorg. 

Mantelzorgers omringen op  vrijwillige en regelmatige basis zorgbehoevende personen, meestal een partner of familielid. Mantelzorgnetwerk wil mantelzorgers zichtbaar maken in de samenleving, hun belangen verdedigen en hen ondersteunen in het mantelzorgen. Het netwerk telt ruim 20.000 leden, waarvan 13.000 mantelzorgers en 7.000 gebruikers. 

Mantelzorgnetwerk is een initiatief van Ferm, Landelijke Gilden en Ferm Thuiszorg.