Buitenschoolse kinderopvang, onmisbare partner voor jonge ouders

Buitenschoolse Kinderopvang

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG, ONMISBARE PARTNER VOOR JONGE OUDERS

Goede opvang voor en na school helpt ouders werk en gezin te combineren en is een onmisbare schakel in de opvoeding. Kinderen opvoeden doen ouders nooit alleen.

Die pedagogische rol van de buitenschoolse opvang wordt nog veel te weinig erkend.  Door een tekort aan handen en met nieuwe regelgeving in het vooruitzicht, oogt de toekomst niet rooskleurig.

Buitenschoolse opvang is veel meer dan ’de bewaking’ voor en na school. Kinderbegeleiders hebben de bagage om kinderen kwaliteitsvol op te vangen. Ferm zet ook pedagogische coaches in om hen bij te staan, waar nodig, ook al zijn er hiervoor geen overheidsmiddelen.

Handen tekort

Maar omdat de meeste opvanginitiatieven, door de krapte op de arbeidsmarkt, kampen met een tekort aan kinderbegeleiders wordt het, ondanks hun enorme creativiteit en inzet, erg moeilijk om die rol volop in te vullen.

Ferm: “Het is een mooie en zinvolle job dicht bij huis maar niet altijd evident door de bijzondere werkuren. Al laten die ook wel toe om deze job met iets anders te combineren. Ook de verloning staat niet in verhouding tot hun maatschappelijke betekenis.”

Meer kinderen?

Door de nieuwe wetgeving op buitenschoolse opvang en activiteiten zal, vanaf 2026, het aantal kinderen per begeleider toenemen. Dan kan één begeleider 18 in plaats van 14 kinderen opvangen.

“Dat zal invloed hebben op de pedagogische kwaliteit”, vreest Ferm. “Het zou het beter zijn dit aantal te beperken tot maximaal veertien. Zeker bij kleuters die nog veel zorg nodig hebben.”

De kinderbegeleiders willen niet alleen meer collega’s en meer middelen maar ook genoeg ruimte om activiteiten te kunnen voorbereiden en rond thema’s te werken zoals taal, natuur. “Want dat is wat de opvang moet kunnen doen: kinderen op een warme manier prikkelen, boeien, uitdagen en helpen groeien.”

Gewoon toezicht?!

Noëmie Willemen, moeder en onderzoekster: “We mogen de buitenschoolse opvang echt niet vergeten in het debat over de krakende kinderopvang. Onze kinderen spenderen veel uren van hun jonge leven op school, waarin de warme aanwezigheid van kindbegeleiders niet onderschat mag worden. Ik zie elke schooldag weer hoe cruciaal zij zijn om van de opvang een thuis te maken. Ze vangen niet gewoon op. Ze helpen niet gewoon met praktische dingen zoals jassen en natte broeken. Ze houden niet gewoon ‘toezicht’. “

Kinderen opvoeden doen ouders nooit alleen

Noëmie: “Ze troosten, spelen, zorgen voor een veilige plek, eten samen met de kinderen en helpen hen om met conflicten om te gaan. Ze ondersteunen de volgende generaties om zich te ontwikkelen in fundamentele aspecten van hun leven. Ze verdienen erkenning voor hun pedagogische functie, die ze vaak in lastige uurroosters en gammele statuten presteren. Hun werkomstandigheden verdienen al onze aandacht, want kinderen opvoeden doen ouders nooit alleen.”

* Ferm Kinderopvang vangt jaarlijks meer dan 36.000 kinderen op in de buitenschoolse opvang.

* Noëmie Willemen, is historica en doet onderzoek naar de historiek van moederen in de twintigste eeuw. Ze bestudeert onder meer hoe de overheid kijkt naar het gezin. Daarnaast schrijft en tekent ze over moederen.