Ferm omarmt inclusieve kinderopvang: “Kinderen met extra zorgnoden hebben bij ons een plek.”

inclusieve-kinderopvang

Voor ouders van een kind met speciale zorgnoden is de zoektocht naar geschikte kinderopvang niet evident. Ook aanbieders van kinderopvang zien nog veel drempels. Toch biedt Ferm Kinderopvang op meerdere locaties, met succes, inclusieve opvang aan en zoekt oplossingen om inclusie nog meer kansen te geven.

De grootste drempels voor inclusieve opvang zijn de onzekerheid van medewerkers of ze het kunnen bolwerken of dat andere ouders vrezen dat hun kind onvoldoende aandacht krijgt. Daar komt bij dat niet elke locatie er op voorzien is om kinderen met fysieke beperkingen op te vangen. Het nijpende personeelstekort in de sector speelt ook een grote rol.

Toch vinden opvanglocaties van Ferm manieren om die drempels weg te werken dankzij een bijzonder gemotiveerd en creatief team. De medewerkers van Ferm krijgen professionele ondersteuning zoals een inclusiehandleiding, opleidingen en begeleiding van inclusiecoaches. Om hen te inspireren en te motiveren legt Ferm vooral de nadruk op haalbare aanpassingen in de reguliere werking.

Syndroom van Down

In het Goudvinkje in Halle vangen samenwerkende onthaalouders een kindje met het syndroom van Down op. De onthaalouders volgden bijscholing om het kind te kunnen stimuleren in zijn motorische ontwikkeling en werken zoveel mogelijk op maat.

“Ook de indeling van onze ruimte bekijken we door zijn ogen. Hij heeft veel een-op-een begeleiding nodig maar het lukt ons om ook voldoende aandacht te geven aan onze andere kinderen”, zeggen de onthaalouders fier.

Buitengewoon onderwijs

De buitenschoolse kinderopvang van Ferm in Oud-Turnhout vangt meerdere kindjes met extra zorgnoden op. Ferm werkt daarvoor nauw samen met een school voor buitengewoon onderwijs. Lisse heeft een mentale beperking en ging als kind vanuit het buitengewoon onderwijs naar deze opvang. Lisse is er nu zelf als vrijwilliger actief.

“Lisse helpt hier waar ze kan. Ze is heel zorgend voor kleine kinderen en erg behulpzaam bij praktische taken die bij de job van een kindbegeleider horen. Ze legt goede connecties met de kinderen met extra zorgnoden “, vertellen haar collega’s.

Inclusie is de toekomst

Ferm Kinderopvang ondertekende mee het Inclusiecharter van de koepel Ferm waarmee de organisatie er zich toe engageert om bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving.

Ellen Verpeet, directeur van Ferm Kinderopvang: “Om inclusie in zoveel mogelijk opvanglocaties mogelijk te maken, is er nood aan meer middelen voor de kinderopvang in het algemeen, aan meer handen op de werkvloer en financiële ruimte voor de vorming van medewerkers rond inclusie. Maar evengoed is het belangrijk om inclusie zichtbaar te maken. We moeten laten zien dat kindjes met een zorgbehoefte echt welkom zijn in de opvang, en dat dit zelfs mogelijk is met kleine, haalbare aanpassingen.”