Zonnepanelen, een haalbare stap naar hernieuwbare energie, zeker op het platteland!

Zonnepanelen_een_haalbare_stap_naar_hernieuwbare_energie

Na minder energie verbruiken en je dak isoleren, is zonnepanelen plaatsen de beste investering die je kan doen om op je energiefactuur te besparen, zelfs nu de premie wegvalt. 

Bijna elk dak is geschikt

1 op 4 gezinnen in Vlaanderen heeft vandaag zonnepanelen op de woning liggen. Bij de nieuwbouwwoningen is dat zelfs meer dan 95%. Zonnepanelen leggen is voor velen een redelijk betaalbare en eenvoudige stap in de omschakeling naar hernieuwbare energie. Wie de middelen heeft betaalt momenteel voor een installatie (gezin van vier personen) tussen 4.000 en 5.000 euro en heeft deze investering in 6 tot 10 jaar terugverdiend. Dat oude zonnepanelen bijna volledig gerecycleerd worden is een extra pluspunt.

Check de zonnekaart

Asbestdaken, versleten daken en strodaken zijn niet geschikt voor zonnepanelen. In principe zijn de meeste andere daken dat wel. Een dakhelling van 12 tot 15 graden is ideaal. Bij een terugdraaiende teller was een naar het zuiden gelegen dak aangewezen om zoveel mogelijk energie op te wekken. Nu heel wat woningen een digitale teller hebben of krijgen, is een oost- of westoriëntatie beter dan een volledig zuidelijk gelegen dak. Vandaag heb je ook veel minder zonnepanelen nodig dan pakweg 10-15 jaar geleden om eenzelfde hoeveelheid energie op te wekken. Via de Zonnekaart kan je nagaan of je dak, wat de ligging betreft, geschikt is voor zonnepanelen.

Wat met versleten panelen?

De meeste zonnepanelen gaan minstens 25 jaar mee, de nieuwste generatie zelfs nog langer. Een omvormer gaat ongeveer 10 jaar mee. Deze zal tijdens de levensduur van de panelen waarschijnlijk een of twee keer vervangen worden. Zijn je panelen versleten, dan worden ze door je installateur meegenomen. Je hebt per paneel bij aankoop immers een milieubijdrage van 2 euro betaald. PV Cycle Belgium staat in voor de recyclage van zonnepanelen en gebruikt de milieubijdragen voor de inzameling en verwerking van afgedankte panelen.

Tweede leven

Omzeggens alles van een zonnepaneel krijgt een tweede leven. Het aluminium frame wordt gesmolten en dient als grondstof voor blikjes. Tijdens dit smeltproces worden de metalen zoals zilver en koper opgevangen en gerecycleerd. Het glas wordt gescheiden van de siliciumcellen en verwerkt in glazen flessen of glasvezel. Silicium zit in de zonnecellen van zonnepanelen. Hierin zit een laag met siliciumkristallen die stroom geleiden als er licht op valt. Ze worden opnieuw ingezet in de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen of in elektronische apparaten. Maar ook de aansluitdozen en stroomkabels worden gerecycleerd, de omvormer kan je in het containerpark deponeren bij de OVE (overige elektrische apparaten) terwijl Bebat zorgt dat je batterij zo goed mogelijk wordt gerecycleerd. Praktisch alles netjes opgeruimd en gerecycleerd dus. Zo kan het potentieel van alle plattelandsdaken én alle onderdelen van een zonnepaneel, optimaal benut worden!