Ferm legt stevige basis onder buurtpunten

Achterbroek

EEN DORPS- OF BUURTPUNT IS EEN GROTE MEERWAARDE VOOR HET BUURTLEVEN EN DAAR DRAAGT FERM GRAAG HAAR STEENTJE AAN BIJ.

Een dorps- of buurtpunt is een grote meerwaarde voor het buurtleven en daar draagt Ferm graag haar steentje aan bij.

Ferm doet dat ook in Achterbroek, een deelgemeente van Kalmthout. Het Dorpspunt is er een jaar open en bleek meteen een schot in de roos als bruisende ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

Het dorpspunt is een succes dankzij de vele vrijwilligers, de sterke ondersteuning van de lokale en provinciale overheid en dankzij de expertise van Ferm. De creatieve ateliers, wandelingen, kinderwoensdagnamiddagen, dartscafés lokken veel volk.

Verenigingen vergaderen in het dorpshuis en organiseren er allerlei activiteiten. Vrijwilligers houden het buurtcafé open, zetten zich in voor activiteiten en zorgen voor de sociale media, de planning, de financiën, de inrichting en de drankvoorziening.

Het Dorpshuis is gevestigd in het door de gemeente Kalmthout gerenoveerde en goed gelegen oude klooster. Gemeentelijke medewerkers leveren de nodige ondersteuning. De provincie Antwerpen investeerde middelen omdat deze overheid dorpen wil veerkrachtiger maken.

De kennis en expertise van Ferm rond vrijwilligerswerking en netwerkvorming legde een stevige basis onder dit buurtpunt. Ferm gelooft in de waarde van een sterke buurtwerking en in de kracht en het talent van vrijwilligers om die werking te dragen. 

De dynamiek van het dorpspunt van Achterbroek is niet te stuiten. Daarvan getuigen de veelbelovende toekomstplannen. Binnenkort komt er  een Mamacafé en een project rond lokaal voedsel: Versmakers. Buurtbewoners kunnen in het dorpspunt verse lokale seizoensproducten bestellen en afhalen. Een idee dat groeide uit de samenwerking met Ferm. De weide tegenover het dorpshuis wordt een groen ontmoetingsplein met veel speelruimte.

Kortom, het buurtpunt doet deze buurt herleven.