Vers en gezond voedsel dichtbij? Korte ketenboeren lichtpuntjes in vlaamse voedselwoestijnen en voedselmoerassen

Korte Keten

VERS EN GEZOND VOEDSEL DICHTBIJ? KORTE KETENBOEREN LICHTPUNTJES IN VLAAMSE VOEDSELWOESTIJNEN EN VOEDSELMOERASSEN

Vers, gezond voedsel in de buurt is niet makkelijk meer te vinden in Vlaanderen. Tot dat ontstellend besluit kwam Sciensano in een recent onderzoek.

Vooral ouderen en jongeren vinden moeilijk een vers en gezond aanbod in de buurt. Korte keten initiatieven dragen bij aan een gezondere voedselomgeving volgens Sciensano. Maar ze moeten dan wel genoeg toekomstkansen krijgen, zegt het Steunpunt Korte Keten.

In veel buurten is er een overaanbod aan minder gezond, sterk bewerkt voedsel. In andere buurten is de afstand tot het gezonde aanbod te groot. Een goed uitgekiende lokale voedselstrategie kan deze evolutie keren.

Het gebrek aan voldoende gezonde voedselomgevingen ligt in elk geval niet aan de Korte keten boeren. Zij zijn heel graag bereid om zoveel mogelijk voedselwoestijnen en -moerassen uit de wereld te helpen. Lokaal kopen bij de boer om de hoek maakt deel uit van een gezonde voedselstrategie.

Gevarieerd lokaal voedsel is beter voor onze gezondheid, voor het leefmilieu en het klimaat. Het is kraakvers en van superieure kwaliteit. Het heeft minder transport nodig en gebruikt vaak ook minder verpakking. De consument heeft er alle belang bij om inkopen te doen bij de boer(in) om de hoek.

Op dit ogenblik bieden in Vlaanderen 3000 land- en tuinbouwondernemers hun zelf verwerkte producten via diverse formules rechtstreeks aan de consument aan: hoevewinkel, dorpspunt, automaat, boerenmarkt, buurtwinkel. De ondernemers staan garant voor kwaliteit en vakmanschap. Ze hebben hun rol in de lokale economie.

De onderzoekers van Sciensano bevestigen in hun aanbevelingen het belang van korte keten voor een gezonde voedselomgeving. Ze nodigen de overheden uit om deze sector beter te ondersteunen en er toekomstgericht mee samen te werken.

Het Steunpunt Korte Keten sluit zich volmondig aan bij deze stelling. Al jaren ijvert het steunpunt voor de toekomstkansen van deze bijzondere tak van de land- en tuinbouw.

Korte keten zit al een tijdje in de lift maar kampt nog met een reeks hindernissen om echt te kunnen bloeien. Onaangepaste reglementering belemmert een duurzame ontwikkeling. Op verschillende beleidsniveaus is het nodig om snel samenhangende maatregelen te treffen.

Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen nodig rond ruimtelijke ordening, distributie, samenwerking en arbeidswetgeving om de toekomst van de bedrijven niet te hypothekeren. De Korte keten is ook niet genoeg gekend en verdient nog meer promotie, ondanks verdienstelijke acties zoals de Week van de Korte Keten.